Stilpriset Hjärter Ess till Maria Johansson

Maria Johansson och STIL-hjärtatStilpriset Hjärter Ess är instiftat för att uppmuntra enskilda eller kollektiv till initiativ som förtjänstfullt synliggör Stils hjärtefrågor såsom antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. Stilpriset har delats ut varje år sedan år 2004.
Så här löd juryns motivering:
…”Som en lysande stjärna och motbild står utredningen ”Bortom fagert tal”. Bara namnet beskriver på pricken hur vi känner.  För att likt en arbetsmyra ha vridit och vänt på alla stenar och dessutom med ett fantastiskt engagemang, en sällan skådad kompetens och kämpaglöd, tilldelar vi Hans Ytterberg ett delat Hjärter Äss för promemorian ”Bortom fagert tal”, en milstolpe i vår kamp…
Man behöver inte vara konspiratorisk lagd för att undra varför det tog nästan ett halvår innan ”Bortom fagert tal” offentliggjordes. Kanske den var för bra? Vad gör man då? En kvinna med råg i ryggen utnyttjade sin kunskap om moderna sociala medier och fick med nära 2000 personer i en grupp på Facebook med krav på att offentliggöra utredningen. Denna andra extraordinära insats hade betydelse. Viktigt är att den byggde på ett medvetet och strategiskt etablerande av DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, i den politiska debatten i de sociala medierna. För kampen för att offentliggöra ”Bortom fagert tal”, ger vi den andra delen av Hjärter Äss till DHRs förbundsordförande DHR, Maria Johansson.
Tidigare pristagare från starten 2004: Jonas Franksson, Erik Ljungberg, Hans Filipsson, Magnus Berglund och hotellkedjan Scandic, Katarina Hahr, Lars Lindberg

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev