Stipendiater tillkännagivna på Unga Rörelsehindrades förbundsmöte

Bidragsstiftelsens motivering lyder:
”Detta stipendium är instiftat som ”Eldsjälsstipendium” och sällan har det funnits en sådan korrelation mellan dess syfte och denna stipendiat. En eldsjäl är inte enbart någon som vill framåt, driver processer eller inspirerar andra, även om detta är kvaliteter som vår stipendiat också besitter, utan det handlar mycket om mod. Ett mod att ge sig in i situationer och diskussioner som är helt nya för en själv, men med styrka från sin övertygelse om hur ett samhälle ska se ut.  Modet att aldrig acceptera orättvisa, diskriminering eller att saker och ting inte kan förändras. Att våga tro och hoppas på förändring kräver mod eftersom det ger utrymme för att misslyckas men det är samtidigt den enda vägen för att nå framgång!

Det modet är det yttersta kännetecknet för vår stipendiat, och vi vågar påstå att Astrid har inspirerat och skänkt mod såväl till den enskilde medlemmen såsom hon har hos oss i Förbundsstyrelsen. Både genom sitt eget agerande samt sitt ledarskap i den regionala styrelsen i Göteborg.

2013 års Eldssjälsstipendiat är Astrid Steen, regionsordförande i Göteborgsklubben.”

DHRs motivering lyder:
”Tobias Holmberg, förbundsordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade 2011-2013, tilldelas 2013 års DHR-stipendium på 10 000 kr med motiveringen:

Tobias Holmberg har under sin tid som förbundsordförande aktualiserat Unga Rörelsehindrades ideologiska ställningstaganden och flyttat fram förbundets positioner. Detta har i högsta grad bidragit till att förbundet blivit en självklar och uppkäftig röst i samhällsdebatten så snart det handlar om möjligheten för ungdomar med funktionsnedsättning att kunna leva som andra. Tobias har med sin tydlighet, vältalighet och sitt mod varit en tydlig budbärare och viktig förebild för rätten till personlig assistans, tillgänglighet, utbildning och arbete, för rätten och möjligheten att ta kamp när verkligheten inte lever upp till vad vi kan förvänta oss – utan kompromiss!”

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev