SVT: Utbredd handel med olagliga parkeringstillstånd

Idag rapporterar SVT om hur handel med olagliga parkeringstillstånd för rörelsehindrade öppet pågår på internet, och att det i princip saknas juridiska påföljder för att ertappas med att missbruka tillståndet.

SVT uppger att ett hundratal kommuner samarbetar för att upprätta ett register för stulna och spärrade tillstånd.

DHR har länge jobbat med den här frågan, eftersom situationen med parkeringtillstånd för rörelsehindrade varit under all kritik i många, många år. I juni skrev vi tillsammans med RTP följande i ett yttrande om Transportstyrelsens föreslagna ändringar i föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade:

“Kontroll av tillståndens äkthet borde vara en prioriterad fråga. Från användarsidan motsätter vi oss inte att ett nationellt register för tillstånden skapas med syfte att förbättra övervakningen och äktheten av ett parkeringstillstånd.”

>> SVT om handeln med olagliga parkeringstillstånd
>> SVT om att få döms för missbruk av parkeringstillstånd
>> DHR och RTPs yttrande till Transportstyrelsen (.PDF)

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev