Tillägg i diskrimineringslagen är i kraft – DHR-medlem skickar in anmälan till DO

En av våra medlemmar, förbundsstyrelseledamot Lars-Göran Wadén, kan vara först i Sverige med att skicka in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen sedan otillgänglighet klassats som en form av diskriminering. 

Lars-Göran Wadén, som bor i Gävle, reser ofta kollektivt. Bussarna fungerar ofta bra. Men när han senast försökte åka buss gick det inte som han tänkt sig. Chauffören hade ingen utbildning på bussens trapplift och kunde därför inte ta Lars-Göran, som använder en manuell rullstol, ombord. Han påpekade att enligt bussbolagets hemsida ska alla busslinjer fungera även för personer med funktionsnedsättning, men chauffören bad honom vänta på nästa buss som enligt chauffören inte hade trappor. Det skulle innebära en väntan på nästan två timmar så chauffören föreslog att han skulle gå in någonstans för att värma sig. Bristande tillgänglighet i fysisk miljö är en form av diskriminering sedan den 1 januari 2015.

“Så som jag tolkar lagen måste åtgärder för tillgänglighet göras i exempelvis den fysiska miljön och när det gäller transporter. En person med funktionsnedsättning ska kunna ta sig ombord på och färdas med en buss eller annat transportmedel. Och eftersom det uppenbart inte fungerar så i Gävle har jag lämnat in en anmälan,” skriver Lars-Göran på sin blogg. Anmälan har skickats till DO (Diskrimineringsombundsmannen). DHR kommer följa utredningen för att se vad DO kommer fram till.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev