Tillåtet att bygga otillgängligt på vindsutrymmen

Det ska bli tillåtet att göra avsteg från krav på tillgänglighet och användbarhet vid bostäder på högst 35 kvadratmeter som inreds på vind, slogs det fast i Riksdagen i förra veckan.

– Detta beslut visar på hur viktigt det är att bristande tillgänglighet och användbarhet till bostäder ska ingå i diskrimineringslagstiftningen, säger Karolina Celinska, ombudsman på DHR.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2014. Läs mer om beslutet på regeringens webbplats.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev