Tillgänghetsdirektivet presenterat – ta bort undantagen i diskrimineringslagen!

Skärmbild (7)

”Idag, dagen före den internationella funktionshinderdagen, presenterade EU det efterlängtade tillgänglighetsdirektivet. Min förhoppning är att detta sätter press på den svenska regeringen, som tidigare utlovat att lägga ett förslag om att stärka diskrimineringslagen som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering”, säger Rasmus Isaksson, DHRs förbundsordförande.

I förmiddags offentliggjorde Europeiska kommissionen och ansvarig kommissionär Marianne Thyssen förslaget till tillgänglighetsdirektiv som framförallt berör varor och tjänster. Det är inget allomfattande förslag till direktiv. Det ställer inte krav på tillgängligheten inom alla samhällsområden – utbildning nämns exempelvis inte alls, vilket vi tycker är allvarligt.

Övervakningskommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har kritiserat EU och fastslagit att tillgänglighet är en rättighet. Samma kritik har Sverige fått från FN:s övervakningskommitté när det gäller undantaget i diskrimineringslagen om att den inte omfattar företag/organisationer som har färre än 10 anställda.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke utlovade i februari 2015 en utredning om att skärpa diskrimineringslagen. Nio månader senare ser vi inga tecken på att en skärpning är nära förestående. DHR kräver att regeringen agerar utifrån deras löfte och presenterar ett förslag där diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet skärps och undantagen tas bort.

>> Samlingssida om förslaget till tillgänglighetsdirektiv (med video från presskonferensen)

>> Direktlänk – förslaget till tillgänglighetsdirektiv

Följ debatten på Twitter med hashtagg: #EUdisability #Funkpol 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev