Nej till otillgängliga studentbostäder

Uppdatering 2 juli 2016: Boverket har släppt sin rapport om  studentbostäder. Rapporten visar tydligt att borttagande av tillgänglighetskrav, försämra möjligheten för personer med en funktionsnedsättning att studera och ha ett socialt liv som andra studenter.

Inslag i Ekot där DHR uttalar sig

—-

Inom kort ska Boverket föreslå om, och i så fall, hur kraven på tillgänglighet i studentbostäder kan minska ytterligare. Det är riksdagens civilutskott som gett Boverket uppdraget. Bakgrunden är en motion från allianspartierna som utskottet tillstyrkte. Utskottet säger att studentbostäder endast används under begränsad tid, samt att det borde gå att definiera vad tillgänglighet för besökare är.

DHR menar att sänkta krav på tillgänglighet står i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Boverket har tidigare sagt att lättnader i kraven bör bedömas i relation till rättigheterna i konventionen.

Nu har ledamöterna civilutskotten en viktig roll att spela för att bostadsbeståndet i Sverige ska vara tillgängligt och användbart, skriver DHR i ett brev till utskottet:

”Under studietiden skapar människor nya kontakter och bygger nya relationer, ett nytt skede i livet påbörjas och dessa relationer kan sedermera leda till arbete. Att bli utestängd från dessa möjligheter är i direkt strid mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning!

DHR kan inte nog understryka att regler som försvårar eller urholkar krav på tillgänglighet och användbarhet aldrig kan accepteras. En effektivisering av byggprocessen får aldrig ske på bekostnad av en tillgänglig och användbar bebyggelse. De nuvarande kraven på bebyggelsens tillgänglighet och användbarhet baseras redan på miniminivåer. Kraven borde istället sträva mot tillgänglighetsprincipen om universell utformning oavsett bostadens målgrupp!”

Boverket ska redovisa förslagen till näringsdepartementet senast den 30 juni.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev