Tillgänglighet och arbetsmarknadsfrågor samtidigt på slutevent

Under dagen gavs plats åt tre ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) som hittat vägar in i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Lars-Göran Wadén och Kristian Cornell fastnade speciellt för projektet YouLearn som är sex callcenterföretag där man utgår från individen och ser det som en självklarhet att man kan behöva anpassa arbetsmiljön. Wendela Öberg, projektledare, beskrev det såhär:
– Om man tar bort hindren finns det inga hinder kvar – eller hur?

Det var givande och mycket intressant att diskutera tillgänglighet och arbetsmarknad samtidigt, och inte som två särskilda områden.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev