Tillgängligheten i vallokaler ska kartläggas

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har gett Handisam i uppdrag att genomföra en kartläggning av tillgängligheten till val- och förtidsröstningslokaler, skriver Statsrådsberedningen i ett pressmeddelande idag fredagen den 21 mars. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Med kartläggningen kan bland annat konsekvenserna av den redan beslutade lagändringen om att ta bort kommunernas dispensmöjlighet studeras.

Ett av målen för regeringens funktionshinderspolitik är att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska bli fullt delaktiga i samhället.

Kartläggningen omfattar både Europaparlamentsvalet och de nationella allmänna valen. I uppdraget ingår även att undersöka behovet av ytterligare åtgärder för att förenkla röstningsförfarandet och förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

-Den mest grundläggande av alla demokratiska rättigheter – rösträtten – ska självklart vara tillgänglig för alla. Därför ska alla vallokaler vara tillgängliga för alla. 2014 blir första gången då detta ska kunna garanteras. Det finns inga ursäkter för kommunerna längre, säger Birgitta Ohlsson.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev