Tillsätt en ny LSS-utredning

– Oavsett vad utredaren Gunilla Malmborg säger om de läckta utkasten så står direktiven för den statliga LSS-utredningen fast. Det enda rimliga nu är att regeringen börjar om från början, tillsätter en ny utredning och utför den tillsammans med oss berörda.

Det skriver förbundsordförande Rasmus Isaksson i en debattartikel i Dagens Samhälle i dag den 6 mars med anledning av utredaren Gunilla Malmborgs svar i en SvD-intervju på kritiken mot det läckta utkastet från LSS-utredningen. Hon säger att hennes avsikt inte är att rasera LSS eller assistansen. Målet är att skapa ändamålsenliga insatser för alla i målgruppen. Inte att någon ska kastas ut i kylan.

Hur Malmborg kan uttala detta är för oss en gåta eftersom utredningens direktiv står fast. Det ansvariga statsrådet Åsa Regnér har inte heller gett de minsta signaler om att en omarbetning av direktiven skulle vara aktuell.

Hel debattartikeln kan du läsa här.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev