Torsdagsaktionen på FN-dagen

Regeringen har nämligen en del att förklara för FN. 46 frågor rörande åtgärder för personer med funktionsnedsättningar vill FN:s specialkommitté att regeringen besvarar, bland annat om vår försämrade situation på arbetsmarknaden, och hur finanskrisen påverkat vår vardag.  

Kommittén vill också ha svar på om det finns planer för en bindande lagstiftning om tillgänglighet, och vill också veta om det kommer en övervakningsmekanism som ser till att alla internationella konventioner och protokoll efterlevs.

Läs mer på SHT:s hemsida.

1070 dagar har gått sedan remisstiden för Bortom fagert tal gick ut. Just den här dagen känns det extra viktigt att påminna om att det inte handlar om särlösningar. Det handlar om mänskliga rättigheter, rättigheter som ska vara självklara för alla.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev