Träff för DHRs nätverk för lokal påverkan

Nätverket för lokal påverkan träffades på Clarion Hotel Arlanda i helgen. Fredrik Canerstam, förbundskansliet, och Lars-Göran Wadén, förbundsstyrelsen, ansvarade för två intensiva dagar med femton deltagare från hela landet.

Deltagarna fick ta del av tre föreläsningar. Alexander Bringsoniou som arbetar i Västra Götaland med politisk kommunikation för socialdemokraterna och är författare till boken ”Att höras utan pengar” var en av dem. Vio Szabo som är kommunikatör på STIL pratade om hur vi kan använda sociala medier för att påverka. Därefter föreläste Ingvar Edin, ordförande DHR Södermanland, om positiva erfarenheter med DUST-samarbete mellan avdelningar och distrikt som funnits i 20 år. Under middagen fick vi även besök av förbundsordsförande Rasmus Isaksson.

Under nätverksträffen fick alla deltagare i uppdrag att ta fram valresultatet för sin hemkommun och utifrån resultatet fundera på hur det påverkar de kommande årens lokala arbete. Vi gjorde även ett grupparbete där deltagarna tog ställning till olika frågeställningar. Diskussionen var hög kring hur vi i DHR gör för att lyfta våra rättighetsfrågor och påverka på bästa sätt

Nu fortsätter nätverket för lokal påverkan sitt arbete genom att deltagarna håller kontakt med varandra med hjälp av programmet Yammer. Målsättningen är att ha mycket erfarenhetsutbyte och diskussion. Många idéer diskuterades och målet är att några verkställs under kommande år. Vi pratade bland annat om att utbilda DHR-medlemmar att bli duktigare på att använda sociala medier, bli bättre på att ta vara på nysvenskar, samarbeta mer i olika ”allianser” med andra rörelsehinderförbund och bli bättre på att sprida information mellan förbundet, avdelningar och distrikt.

Vi funderade också på om DHR borde göra fler ”civil-olydnad-aktioner”, tror att lättsamma kortfilmer om våra rättighetsfrågor som sprids via sociala medier är bra och diskuterade om nätverket kan ta fram generella metoder (som stöd i avdelningar och distrikt) för påverkan och samarbete. Vi ska även finnas med och hjälpa till när Fredrik Canerstam uppdaterar vår föreningshandbok.

Kontakta Fredrik Canerstam om du vill gå med i nätverket.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev