Undanträngningseffekt och inlåsningseffekt

Igår släpptes en rapport om subventionerade anställningar av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Rapporten visar på att antalet lönebidragsanställningar har ökat för personer med funktionsnedsättning och gjort att antalet osubventionerade anställningar minskat.

Analysen i rapporten säger att fler personer kunde ha jobbat utan subventionerad anställning. Man pratar om att subventionerade anställningarna har en bortträngningseffekt på ”vanliga jobb”.

– Man kan också kalla det inlåsningseffekt, säger Kristian Cornell, ombudsman på DHR. Man kan fundera lite på anledningen till resultatet som rapporten visar. Det kan vara så att en person väljer ”utvägen” lönebidrag då man anser att det kan förbättra chanserna att få anställningen, men det kan lika mycket vara en arbetsgivare som ser en ekonomisk vinning då de tänker sig mindre lönekostnader. Används lönebidrag bara per automatik, utan att man egentligen fundera på varför de används?

Läs hela rapporten på IFAUs webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev