Undersökning från Arbetsmiljöverket visar på brister i tillgängligheten

Arbetsmiljöverket har granskat tillgängligheten på landets arbetsplatser i ett särskilt projekt under fyra månader. Resultatet visar på att många arbetsgivare behöver bli bättre på att ha med tillgänglighetsperspektivet i det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket har även kommit med en lista över förslag på hur tillgängligheten kan förbättras.

>> Läs mer om undersökningen på Arbetsmiljöverkets webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev