Undersökning visar på otillgänglighet i vallokaler

Myndigheten för delaktighet genomförde i samband med valet till Europaparlamentet en undersökning om vallokalernas tillgänglighet för personer med funktiosnnedsättning. Nu har resultatet presenterats.

Såhär skriver myndigheten i undersökningen:

Det finns fortfarande brister som gör det svårare eller omöjligt för många att rösta. I frågan om tillgänglighet och val borde det råda en strikt nollvision, en enda person som inte kan använda sin demokratiska rättighet på grund av brister i tillgängligheten är en för mycket.

– Att kunna rösta är en demokratifråga, säger Karolina Celinska, ombudsman på DHR. Därför är det bra att lagen om tillgängliga vallokaler har kommit, och Myndigheten för delaktighets undersökning visar på att den verkligen behövs. Till valet den 14 september kräver vi att kvarvarande tillgänglighetsbrister är åtgärdade.

Läs hela undersökningen på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev