Unik Tillgänglighetsarena i Almedalen

DHR, Parasport Sverige, Hissförbundet, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds Universitet och SPF Seniorerna, arrangerar en gemensam arena under årets Almedalsvecka. Syftet med arenan är att lyfta frågor om tillgänglighet och därmed ge dem en tydlig hemvist i Almedalen. Detta har hittills saknats.

Under dagen kommer olika aspekter av tillgänglighet att belysas. Politiker, forskare och företrädare för olika organisationer samtalar om läget i dag och möjligheter i morgon.

”Vi vill med arenan belysa att tillgänglighet inte är ett särintresse för en specifik grupp i samhället. Det är tvärtom. Tillgänglighet är viktigt för alla i samhället. För barnfamiljer, äldre, personer med funktionsnedsättning och för de som är sjuka under en kortare eller längre period. Det är viktigt att komma ihåg att tillgänglighet är en grundläggande rättighet och en förutsättning för delaktighet”, säger Rasmus Isaksson, Förbundsordförande i DHR.

Tillgänglighetsarenan kommer att äga rum måndag den 4 juli kl 8-16 i centrala Visby, trädgården vid S:ta Katarina, och avslutas med ett mingel kl. 16-19. Under dagen kommer sex seminarier att hållas med olika teman kopplade till tillgänglighet.

”Att skapa utrymme för tillgänglighetsfrågorna är extra viktigt nu eftersom det pratas mycket om regellättnader och förenklingar i den bostadspolitiska debatten. Det finns en överhängande risk att dagens lagstiftning kring tillgänglighet kommer att urholkas ytterligare om inte dessa frågor lyfts på den politiska agendan”, säger Susanne Iwarsson, professor, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds Universitet.

” Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte det. Idrott är en livsviktig del i vardagen för att må bra, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att skapa en dialog med politikerna kring hur vi förbättrar tillgängligheten till idrotten”, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige .

” Otillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet är ett reellt problem för den stora andelen äldre som önskar att bo kvar hemma på äldre dagar. Hälften av alla ålders­pensionärer som bor i flerbostadshus saknar hiss i huset – och av dem som har hiss har mer än hälften otillgängliga entréer vilket gör att huset trots detta inte är tillgängligt,
säger Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna.

”Tyvärr ägnas dagens tillgänglighetsproblem liten uppmärksamhet från politiskt håll. Utredningen ”Bostäder att bo kvar i” är ett undantag där flera bra och angelägna förslag tas upp som bör lyftas fram i debatten. Vi vill med Tillgänglighetsarenan få fler att uppmärksamma dessa viktiga frågor och för att citera utredaren Ewa Samuelsson – göra Tillgänglighet till ”det nya gröna”, säger Charlotte Teglgaard, Generalsekreterare Hissförbundet.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Teglgaard, Hissförbundet, 072-501 25 22, [email protected]om

Läs mer och gilla oss på Facebook: https://www.facebook.com/tillganglighetsarenan/

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev