Universell utformning – en självklar grundbult i bostadsbyggandet

Sverige har en bra lagstiftning vad gäller tillgänglighet och användbarhet i bostäder. Det är viktigt att det förblir på det viset. Fram till riksdagsvalet 2018 kommer DHR att lägga stort fokus på frågan om tillgänglighet och användbarhet i bostäder. Med universell utformning som utgångspunkt skapas ett hållbart bostadsbyggande och ett bättre inkluderande samhälle.

DHR kommer även i sommar att delta i samarbetet Tillgänglighetsarenan under Almedalsveckan. Då är beslutsfattare, företrädare för intresseorganisationer och allmänheten samlade på ett begränsat utrymme med stor chans för dialog och påverkansarbete. Tillgänglighetsarenan är ett samarbete mellan ett antal olika organisationer och aktörer, i och utanför funktionshinderrörelsen. Våra seminarier kommer att handla om olika perspektiv på ett hållbart bostadsbyggande med universell utformning som utgångspunkt. Det Tillgänglighetsarenan har visat är att bredare samarbete mellan många olika aktörer och intressenter, på en rättighetspolitisk nivå, uppnår resultat. Dialogen och kunskapsutbytet sträcker sig bortom Almedalen och pågår året runt.

Bostadsfrågan riskerar att bli ännu en fråga där utsatta grupper i samhället ställs mot varandra eller där ekonomiska intressen väger tyngre än jämlikhet och rättigheter. Detta har vi varnat för tidigare. Genom att se universell utformning som en självklar grundbult i bostadsbyggandet motverkar vi ett kortsiktigt tänkande som ökar segregationen. Förenklingar av regler leder i praktiken ofta till minskade krav på tillgänglighet och användbarhet i bostadsbyggandet med följden att vi tvärtemot intentionerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, faktiskt bygger in fler rum i vårt samhälle som hålls stängda och oåtkomliga för en stor del av befolkningen.

I praktiken handlar universell utformning bland annat om att säkerställa möjligheten för individer att kunna bilda familj, hälsa på sina vänner eller att kunna studera på annan ort. Det är också en viktig trygghetsfråga att inte någon gång i livet, efter en olycka, sjukdom eller vid ett naturligt åldrande med begränsad rörelseförmåga som följd, tvingas flytta för att bostaden inte uppnår kraven på tillgänglighet och användbarhet.

Frågan handlar för DHR alltså om att kunna utvecklas och följa våra drömmar på lika villkor som andra. DHR har länge varit en tydlig röst i debatten om bostäder. Vi vill förmedla att universell utformning angår hela befolkningen och vi kräver att universell utformning i bostäder tas upp som en valfråga inför valet 2018.

Uttalande gjort på DHR:s förbundsstyrelsesammanträde den 3-4 mars 2017

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev