Uppsägningstid för Försäkringskassan

I fredags presenterades ett förslag från Socialstyrelsen om att kommuner ska vara skyldiga att ta kontakt med den vars statliga assistansersättning dragits in. DHR var inblandad i framtagandet av förslaget genom att framföra synpunkter på de problem vi ser finns idag i övergången mellan Försäkringskassan och kommunen.

Syftet med den föreslagna ändringen är att öka tryggheten för personer som blir av med sin assistansersättning genom att garantera kontakt med kommunen.

Beslut från Försäkringskassan om att den statliga assistansersättningen upphör att gälla, sker med kort varsel. Det resulterar i att individer ofta blir lämnade utan insats i övergången eller får en insats som inte fungerar likvärdigt som personlig assistans. Detta påverkar i sin tur livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, då olika insatser ger olika möjligheter att ha de livsvillkor en är van vid och har rätt till. Kommunala riktlinjer kan också begränsa vilka insatser som ges vid avslag från Försäkringskassan.

Vårt förslag på lösning är att införa en slags ”uppsägningstid” för Försäkringskassan så att den som fått avslag kan söka och få annan insats innan assistansen helt upphör.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev