Uttalande om utvisningar av personer med nedsatt rörelseförmåga

Vi får ett ökat antal påringningar av personer med nedsatt rörelseförmåga som hotas av utvisning. Det gäller personer som behöver vård eller hjälpmedel som inte finns att tillgå i hemlandet.

Det gäller också det faktum att personer med nedsatt rörelseförmåga ofta återvänder till en tillvaro som är betydligt svårare än för personer utan nedsatt rörelseförmåga, exempelvis till institutioner eller ett utnyttjande och avsaknad av respekt för individens behov och mänskliga rättigheter.

DHRs förbundsstyrelse oroas över dessa samtal men kan inte agera i enskilda fall. Dock anser vi att beslutande myndigheter och andra instanser måste visa sin yttersta ansträngning för att förstå den komplexa livssituation som funktionsnedsättningen innebär och kunna försvara detta utifrån de mänskliga rättigheterna.

Förbundsordförande Rasmus Isaksson

 

 

 

 

 

 

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev