Uttalande med anledning av händelserna på förbundsmötet den 16-18 oktober


Vi i förbundsstyrelsen vill poängtera att DHR idag är detsamma DHR som fanns före förbundsmötet som hölls i helgen. Några stadgar om företrädarskapet har inte ändrats och några förslag på ändringar finns inte.

Vi i förbundsstyrelsen vädjar därför nu till alla som står för övertygelsen om att vi personer med nedsatt rörelseförmåga ska företräda oss själva inom DHR, tydligt ska visa detta och stödja oss i förbundsstyrelsen att få fram detta synsätt både inom vår organisation och i vårt samarbete med andra funktionshinderorganisationer.

Motion nr 7 som klubbades igenom på lördag innebär att vi fått ett uppdrag att se över stadgarna i syfte att bredda inriktningen på medlemskap och förtroendeuppdrag till mer än rörelsehinder. Enligt ett tilläggsyttrande ska vi också tillsätta en framtidsgrupp med uppdraget att se över inriktningen på medlemskap och förtroendeuppdrag. Att motionen med tilläggsyrkande antogs av förbundsmötet såg vi i förbundsstyrelsen som ett misstroende mot den politik som förbundsstyrelsen fört och vi beslutade därför på lördag att ställa våra platser till förfogande.

Efter att motionen antagits förekom under hela lördagseftermiddagen och kvällen en diskussion mellan oss i förbundsstyrelsen, valberedning och revisorer om hur situationen skulle kunna räddas utan att förbundet fullständigt skulle brytas itu. Vi fann efter dessa diskussioner att det bästa är att vi, som står för övertygelsen att personer med nedsatt rörelseförmåga ska företräda oss själva, också ställer upp i den nya förbundsstyrelsen. Ett annat alternativ hade troligen inneburit fullständigt kaos där vi inte kunnat garantera att vår övertygelse i företrädarfrågan fått representation i den nya styrelsen.

DHRs förbundsstyrelse

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev