Valdebatt om hjälpmedel och tillgänglighet i Linköping

Som svar på framkomna synpunkter framförde moderata landstingsrådet Christian Gustavsson bland annat att vissa hjälpmedel måste bekostas av brukaren själv. ”Då kan pengarna räcka till de personer som behöver hjälpmedel mest” enligt Gustavsson.

Den andra stora debattfrågan om att göra otillgänglighet till en fråga om diskriminering var samtliga partier överens om. Bland annat ansåg Anna- Lena Sörensson (S) att det måste finnas klara sanktionsmöjligheter vid brott mot tillgängligheten.

Övriga frågor som debatterades under kvällen var personlig service i hemtjänsten och hur personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden.

Läs mera om valdebatten i Linköping här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev