Vallastaden 2017 – Universell utformning som inte når ända fram

DHR besökte förra veckan den pågående bomässan Vallastaden 2017 i Linköping . Mässan hålls i ett nybyggt område där 40 stycken bolag sammanlagt har byggt 1000 lägenheter. Totalt finns det
70-talet utställningar på område varav de flesta är olika lägenheter och småhus.

Själva poängen med mässområdet är att visa upp bredden på dagens byggande och vad som är möjligt att göra. Vår förhoppning var att det skulle innebära att området präglades av universell utformning och ett tydligt framtidstänk. Efter besöket går det att konstatera att byggbolagen och fastighetsbolagen har en del kvar att göra när det gäller universell utformning.

Några av våra iakttagelser från dagen:
* Mindre byggföretag visade generellt upp mer kreativa och bättre lösningar utifrån universell utformning.

* Ett vanligt förekommande hinder för att överhuvudtaget komma in i vissa lägenheter och flertalet av småhusen var höga kanter och trösklar, det gällde även till balkonger och altaner.

* Badrummen var ofta i rätt storlek men inreda så att de blev svåra att använda genom att dusch, toalett och handfat placerades efter samma vägg. Vid avlånga badrum var det bättre att placera dörren på ena långsidan istället för kortsidan som ofta var fallet.

* Trapphusen ofta är så små att lägenhetsdörren riskerar att slå i hissdörren och det är trångt att vända med rullstol.

* I många av hus var tanken att anpassa lägenheten när behov uppstår istället för att bygga tillgängligt och användbart från början.

* Vid vårt besökte mässan mitt i veckan var de flesta besökarna var arkitekter och andra inom byggbranschen. Under dagen blev det spontana samtal om tillgänglighet och användbarhet och samtalen visade att de inom branschen ofta saknar ett tänk kring universell utformning.

Allmänna designspaningar:
* Grått och svart är trendfärgerna i köket
* Ljust och fräscht ersätts med färger och mönster

Intressanta utställningar på mässan:
* Studenthuset (H2) – intressant upplägg på kollektivt boende och de serverar varma bullar!
* Omniplan och Urban Properties (B28) – tänkt till när det gäller detaljerna
* A-direkt/Acasa bostad (H57A och H57B) – östgötaslätten möter New York-våning
* Hökerum bygg (H71A och H71B) – Betonghus rakt igenom som samtidigt är mysigt och funktionellt.

Mässan pågår till den 24 september.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev