Vänd på kostnadsbegreppet

Igår den 28 april träffade DHR den nytillsatta hjälpmedelsutredningen
(Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och
självbestämmande) som ska titta på bland annat utbuds- och avgiftsfrågan. 

Som i så många direktiv till utredningar nu för tiden står det även i detta utredningsdirektiv att förslagen inte får leda till ökade kostnader. Folkhälsomyndigheten visar på att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa och vad man måste fråga sig är vad inte denna ohälsa kostar samhället?

Den sämre hälsan går många gånger att knyta direkt till att man inte har råd med nödvändiga hjälpmedel, att inte det regionala hjälpmedelssortimentet är adekvat eller att landstinget inte vill förskriva så kallade fritidshjälpmedel.

Kristian och Ken kopia 2
Foto: DHRs förbundssekreterare Ken Gammelgård, ombudsman Kristian Cornell med utredare Gunilla Malmberg och Erika Dahlin.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev