Var femte inskriven på Arbetsförmedlingen har funktionsnedsättning

I en ny prognos från Arbetsförmedlingen nämns att arbetslösa med funktionsnedsättning i åldern 55-64 år har minskat. Dock har takten på minskningen avtagit – antalet inskrivna personer utan funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen var 55 000 i april i år. Antalet personer med funktionsnedsättning inskrivna på Arbetsförmedlingen är 75 000, vilket utgör en femtedel av alla arbetssökande.

>> Läs hela rapporten här

>> Läs mer på Funktionshinderpolitiks webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev