Vårdföretagarna och Kommunal ansluter sig till DHRs krav

I en gemensam debattartikel lyfter Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna och Annelie Nordström, Kommunal fram behovet av att uppvärdera yrket personlig assistent. De vill att lagen ses över för att skapa ett ersättningssystem som gynnar både assistansberättigade och anställda.

Förbundsdirektören för Vårdföretagarna och Kommunals ordförande anser i artikeln att vi ska vara stolta över att Sverige är ett föregångsland när det handlar om att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett liv som andra och att det därför nu är dags att på allvar ta nästa steg i utvecklingen av assistansreformen. De vill att en utredning med en grundlig genomlysning av ersättningssystemet kopplat till intentionerna med lagen om personlig assistans sjösätts. De föreslår samtidigt att nuvarande ersättningsmodell ses över och revideras i enlighet med detta, samt att schablonbeloppet indexuppräknas i enlighet med samhällets kostnadsutveckling i övrigt.

Därmed ansluter sig även arbetsgivarna och facket till de krav DHR tillsammans med andra funktionshinder- och brukarorganisationer framfört i en skrivelse till Försäkringskassan om att schablonen för assistansersättningen sedan ett par år tillbaka inte täcker löneutvecklingen för personliga assistenter vilket innebär att ersättningen inte heller rymmer utbildning och andra personalomkostnader. En situation som vi anser kommer i längden att leda till en försämrad kvalitet på assistansen.

– Förhoppningsvis kan denna debatt leda till att statusen på yrket personlig assistent uppvärderas samtidigt som vi kan främja möjligheterna för assistansanvändare som vill leva ett liv som alla andra – ett liv med god livskvalitet – och vara delaktiga i samhället, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR. Personlig assistans erbjuder fantastiska möjligheter, inte enbart för assistansberättigade utan också som arbetsuppgift för många personliga assistenter.

>> Läs Inga-Kari Fryklunds och Annelie Nordströms debattartikel här

>> Läs funktionshinder- och brukarorganisationernas skrivelse till Försäkringskassan här

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev