Värvning av medlemmar

På förekommen anledning vill medlemsservice förtydliga vad som gäller värvningar av nya medlemmar. Det för att förbundet under den senaste tiden har fått en del frågor vad som gäller och vi fått en stor ökning av antal medlemmar vilket i sig är kul!

– Det måste ange när den nya medlemmen rapporteras in till medlemsservice att personen är värvad och namnet på värvad. Bästa sättet att säkerställa att så sker är att använda anmälningsformuläret på hemsidan http://bit.ly/dhrblimedlem

– När det gäller förtroendevalda och särskilt ordförande/medlemsansvarig i är det extra viktigt att det anger att de själva har värvat en medlem. Anledningen är att det i flera fall har värvningen registrerats på den förtroendevalda men det var en annan medlem som hade värvat. Den förtroendevalda vidareförmedlade bara uppgifter. Bästa sättet att undvika missförstånd är att använda http://bit.ly/dhrblimedlem

– Har personen som värvas varit medlem de senaste två åren ges ingen värvningspremie i form av en Sverigelott eller räknas med om den som värvar ska få gratis medlemskap nästkommande år. Två årsregel gäller från när en medlem stängs av vilket oftast sker i april månad men kan också ske tidigare och senare på året. Exempel medlemmar som stängdes av i april 2017 räknas medlemmen som återinträdda i DHR fram till maj 2019 och den som värvar är inte berättigade till värvingspremie.

– Medlemskapet följer kalenderåret i DHR, om en medlem värvas i juni gäller medlemskapet fram till 31 december samma år.

Bonusinformation, i medlemsformuläret är det få uppgifter som är obligatoriska men för att göra processen snabbare underlättas det om alla uppgifter som efterfrågas fylls i 😊

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev