Vem ska företräda oss om inte vi kan?

DEBATT. Vi är Sveriges funktionshinderrörelse. Vi driver opinion i frågor som i högsta grad har inverkan på våra egna liv.

När nedskärningar sker inom LSS och den personliga assistansen får vi allt svårare att verka och samverka. Det är ett hot mot Sveriges demokrati.

Det som gör att våra förbund är livsviktiga för så många människor är att vi skapar unika mötesplatser för personer som i många fall faktiskt inte har några andra ställen att vända sig till. Detta gäller i synnerhet unga som nyligen börjat acceptera sin funktionsnedsättning eller diagnos, som vill träffa andra med liknande erfarenheter, få mer kunskap och som framförallt är i behov av att få kännedom om sina rättigheter.

Så inleder 17 organisationer sin debattartikel på Aftonbladet debatt.

Hela artikeln hittar du här

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev