Vem vill du se som ordförande i DHR?

Förbundsstyrelsen består av sju personer, sex ledamöter och en ordförande. På förbundsmötet i oktober ska en ny styrelse väljas. Nuvarande ordförande Rasmus Isakssons mandattid tar slut och jakten på en ny ordförande är i full gång. Men även andra intresserade kandidater efterfrågas.
Styrelsen träffas fem till sex gånger per år i Stockholm på förbundskansliet. Mötet är vanligtvis från lunch till nästa dags eftermiddag. Resa och övernattning står förbundet för. Dessutom utgår arvode för det viktiga uppdraget att sitta i förbundsstyrelsen. Är du intresserad? Eller vet du någon som du tycker skulle passa? Mejla förslag på namn till [email protected]. Kolla gärna med personen i fråga först om hen är intresserad. Det underlättar för valberedarna.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev