Vi är resurser!

kristian_resurser
I augusti efter semestern i sommar kommer DHR skicka in många bilder, foton till riksdagspartierna. Detta rör sig inte om ett mysigt fotoalbum med fotografier från sommarledigheten – semestern. Många personer med nedsatt rörelseförmåga har inte haft en semester. För att ha en regelrätt semester måste man ju ha ett arbete att gå till innan och efter.

Vi i DHR arbetar utifrån ett medborgarperspektiv och människors lika värde. Personer med funktionsnedsättning har rätt att arbeta på lika villkor som alla andra. Arbetslösheten i DHR är i dag 60 procent bland våra medlemmar. Detta beror ofta på en icke-tillgänglig arbetsmarknad och rädsla och okunskap hos arbetsgivare.

Vi människor föds inte med en förutbestämd arbetsförmåga, utan många människor kan arbeta då man matchas med rätt arbete och får rätt förutsättningar, till exempel personlig assistans och arbetshjälpmedel. De flesta människor på Jorden har inte en nedsatt arbetsförmåga bara för att man inte är astronaut.

Förutom de aspekter ovan finns också de rent ekonomiska. Att inte utnyttja de resurser som finns kostar Sverige mycket pengar – outnyttjad köpkraft, lägre efterfrågan, lägre skatteintäckter och lägre folkhälsotal.

Vi är resurser! Ta ett foto av dig själv i en arbetslivssituations och skriv ”Vi är resurser!” och skicka till DHRs ombudsman Kristian Cornell på [email protected]
DHR skickar in fotona till riksdagspartierna i slutet av augusti.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev