Ytterligare presentationer av de nominerade till förbundsstyrelsen

Vi ställde följande tre frågor till varje ledamot.
1. Vem är du som person?
2. Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsens arbete?
3. Vilka frågor vill du prioritera i DHRs framtida verksamhet?

Nisse Duwähl, omval
1.45 år, bor i Skärholmen, DHR-are sedan -94
2. Bred kunskap i tillgänglighet och internationell expert på standardisering.
3. Tillgänglighet och standardisering, det är så viktigt och går hand i hand.

Ritva Korva Turesson, omval
1. Jag är en glad, nyfiken, positiv, engagerad o lite busig 53-årig "tjej" som tycker om att umgås med folk och försöker o hjälpa till när någon behöver är inte rädd för att ta i där det behövs, en gôr så gôtt en kan som vi säger här i Värmland. Jag rider en gång i veckan o tränar med sjukgymnastik.
 
2. Jag kan dela med mig av det jag har med i ryggsäcken, det kan alltid komma en fråga som man har varit med om och dela med sig av det man själv har upplevt samt att man tillsammans med övriga ledamöter kan diskutera viktiga frågor som gäller de frågor vi har i organisationen. Man kan vara stolt när man är med i FS, visa sig bland medlemmarna som är jätteviktigt. Detta är jättesvårt att svara på men det finns mer att säga men jag har svårt att få nerskrivet.
 
3. De frågor jag prioriterar är hjälpmedel, assistansen, arbetsfrågor, tillgänglighet, bemötande.

Olle Johansson, nyval
1. Vid min ålder har jag lång livserfarenhet. Är inte konflikträdd, men tycker mig vara rak och samarbetsintresserad. Har inom landstingskretsar ett stort kontaktnät, som möjligen kan vara utvecklingsbart. Sitter med i samverkansråd på landstingsstyrelsenivå, mycket engagerad i området hälso- och sjukvård, hjälpmedel. Engagerad kommunalt.  Varit offentliganställd, kanslichef RTP-S, ordförande DHR-Sthlmsläns distrikt

2. och 3. Inför förbundets organisationsförslag finns sammanfattningspunkten: Lägga grunden för ett modernt DHR. Våra medlemmar är organisationens tillgång. Drivkraften är att påverka samhällets brister och kämpa mot undfallenhet.

Organisationen behövs för att inspirera i arbetet med att påverka och att bilda opinion. För att påverka måste man ständigt lyssna till omvärlden, reagera, diskutera, ta ställning, samlas och agera intressepolitiskt. Det går inte att lita på att samhället sköter rättighetsfrågorna. Därför behöver DHR utbilda sina medlemmar i rättsliga frågor för att kunna råda och leva i ett allt mer komplicerat samhälle. Rättskunskap är ett viktigt fält att utveckla.

Medlemsrekrytering måste innebära nya inslag av intresseområden. De gamla intressepolitiska linjerna om tillgänglighet måste förnya inriktning genom att lyssna till omvärlden.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev