Fortsatt soppservering hösten 2020

Vi testade hur det gick med att börja med soppservering igen. Nu har vi haft fyra veckor och de har gått gnaska bra, så vi har beslutat att fortsä ...
Läs mer

Aktiviteter – Hösten 2020

Nu startar vi med våra aktiviteter igen. För mer information se Program Hösten 2020. Vi provar även några veckor med att ha vår soppservering.
Läs mer