DHR i debatten

 

Här hittar du länkar till debattartiklar där DHR ensamt eller tillsammans med andra står som undertecknare.

2018

Svenska Dagbladet 31 december

Fruktlösa nya regler för funktionshindrade

I maj infördes tuffare regler för ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger. En ändring som hittills inte gett några resultat, anser föreningen Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet (DHR).

Dagens Nyheter 25 december

Paralympics i Stockholm skulle ge viktiga förebilder

Paralympics kan bli ett fantastiskt verktyg för att inspirera fler till fysisk aktivitet i vardagen – inte minst unga med funktionsnedsättning. Behovet av förebilder är stort och Paralympics skulle ge en unik möjlighet att visa upp parasportens elitidrottare, skriver Margareta Israelsson, Rasmus Isaksson, Harald Strand och Håkan Thomsson.

P4 Kristianstad 10 december

DHR:s ordförande inte bara positiv till Musikhjälpens tema

Alla har rätt att funka olika – det är temat i Musikhjälpen som startar i Lund i kväll. Men organisationen DHR:s ordförande är kluven inför det.

TV4 Nyhetsmorgon

Alla tjänar på tillgänglighet

På internationella funktionshinderdagen den 3 december, också känd som internationell tillgänglighetsdagen, medverkade DHRs rättighetspolitiska samordnare Karolina Celinska i Tv4 Nyhetsmorgon. Hon medverkade med Magnus Berglund från Scandic och pratade om universell utformning och tillgänglighet.

Svenska Dagbladet 11 oktober

Fullständigt haveri i LSS-utredningen

Om förslagen från den pågående LSS-utredningen blir verklighet innebär det slutet för personlig assistans. Listan på föreslagna försämringar är så mycket längre än vi någonsin kunnat föreställa oss. Det står klart att utredningen har havererat, skriver företrädare för funktionshinderrörelsen.

Svenska Dagbladet 13 juli

Fullt möjligt att förbjuda NMRs organisering

Ett noggrant formulerat förbud mot nazistisk organisering skulle göra det svårare för dess anhängare att verka systematiskt. Det är också en tydlig markering från samhället att ideologin inte kan accepteras i en demokrati, skriver flera jurister och organisationer.

Svenska Dagbladet 5 juni

Ett svek när alliansen lovar återinsätta Begler

Alliansens plötsliga vurmande för Ann-Marie Beglers anställning som generaldirektör är inget annat än partipolitik och ett svek mot funktionshinderrörelsen. Det skriver Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR.

Dagens Samhälle 5 juni

Fria resor i kollektivtrafiken måste gälla alla ungdomar

Snart är det lov för alla skolelever, vilket ger chans till avkoppling och roliga fritidsaktiviteter. Vi välkomnar därför beslutet om fri kollektivtrafik, men vänder oss starkt mot att barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättningar är beroende av färdtjänst inte får samma möjligheter att njuta av sommaren, skriver DHRs ordförande Rasmus Isaksson tillsammans med Unga Rörelsehindrades ordförande Björn Häll Kellerman.

TV4, 4 maj

Kritik mot Försäkringskassans regler (angående bilstöd)

DHRs förbundssekreterare Ken Gammelgård intervjuas

Dagens Samhälle 28 april

Alla barn är olika, därför behövs inkludering

Det pågår just nu en debatt om inkluderingen i skolan. Ett antal skribenter, bland andra Jan Björklund (L), menar att inkluderingen gått för långt och ger uttryck för en syn på barn och skola som hör hemma i en annan tidsålder. Vi inom Funktionsrätt Sverige, DHR och Unga Rörelsehindrade vill istället hävda att inkluderingen behöver gå längre.

Dagens Samhälle 11 april

Fokus måste ligga på livshjälp

Att öppna upp för att legalisera dödshjälp tror vi kan få allvarliga konsekvenser för individen och samhället. Vi menar att det skulle vara fel av samhället att signalera att självmord kan vara en godtagbar lösning för en del, skriver Rasmus Isaksson med flera.

Allehanda.se 29 mars

Rätten att bestämma över sitt liv – ska inte den gälla alla?

Norrtelje tidning 9 mars

Assistansutredningens förslag är helt oacceptabla

Funktionshinderpolitik 8 mars

Funktionshinderrörelsen ska vara ett tryggt forum

Arbetarbladet 7 mars

DHR i Gävleborg kräver ny assistansutredningen nu

Dagens Samhälle 6 mars

Vi behöver en ny LSS-utredning

Oavsett vad utredaren Gunilla Malmborg säger om de läckta utkasten så står direktiven för den statliga LSS-utredningen fast. Det enda rimliga nu är att regeringen börjar om från början, tillsätter en ny utredning och utför den tillsammans med oss berörda, skriver förbundsordförande Rasmus Isaksson.

NSD 27 februari

Oacceptabelt att försämra den personliga assistansen

TTLA 27 februari

DHR Vänersborg kräver ny assistansutredning nu!

2017

Dagens Arena 7 mars
Bostadsbyggande får inte gå ut över tillgängligheten

Byggnadsnämnderna måste följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver DHR:s ordförande Rasmus Isaksson med anledning av att regeringen vill förenkla byggandet av tillfälliga bostäder.

Dagens Samhälle 8 mars:
Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas

Personer med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld eller hot om våld än befolkningen i övrigt.
I synnerhet gäller det våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, skriver Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR.

Aftonbladet 27 mars:
Vem ska företräda oss – om vi inte kan?

16 organisationer: Demokratin hotas när ni skär ner vår personliga assistans

DHR 31 oktober:
Öppet brev till partiledarna – Ta ert ansvar och rädda den personliga assistansen!

Dagens Samhälle 6 november:
STOPP! Tusentals människors liv slås sönder

En samlad funktionshinderrörelse säger härmed stopp! Regeringen måste ta sitt ansvar och agera. Vi kräver en plan för en lagändring och för hur LSS intentioner ska återställas. I slutändan handlar det om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige.

DHR 9 november:
DHR larmar om assistanskrisen till FNs särskilda rapportör

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev