Diskriminering

Skyddet mot diskriminering finns för att vi på egen hand ska kunna utöva våra rättigheter och skyldigheter. Rätten att inte bli diskriminerad gäller alla människor.

Men det finns fortfarande lagar som diskriminerar människor med funktionsnedsättning. Exempelvis omfattar hetslagstiftningen i brottsbalken inte personer med funktionsnedsättning.

DHR tycker att

 • Lika villkor ska gälla för alla medborgare
 • Diskriminerande lagstiftning ska försvinna

Fortfarande finns lagar som diskriminerar människor med funktionsnedsättning i Sverige. Hetslagstiftningen i brottsbalken omfattar inte personer med funktionsnedsättning. Det är nödvändigt att hetslagstiftningen uppdateras, menar DHR. Förbuden mot diskriminering på olika områden är viktiga politiska markeringar som påverkar människors inställning till varandra. Lagarna förmedlar och återspeglar normer och värderingar i samhället.

Bristande tillgänglighet är diskriminering

DHR har länge arbetat för att bristande tillgänglighet ska definieras som diskriminering. 2015 blev bristande tillgänglighet en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. Om brister i tillgänglighet och användbarhet leder till att en person med funktionsnedsättning inte kommer i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning kan det vara frågan om diskriminering.
Bristande tillgänglighet utestänger människor från att ta plats i samhället och från att fullgöra sina rättigheter och skyldigheter i samhället. DHR anser att det är fullständigt oacceptabelt när människor inte kan rösta i sin röstlokal därför att den inte är tillgänglig.

Anmäl diskriminering!

Eftersom tillägget om bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen fortfarande är nytt är det svårt att helt veta hur olika situationer kommer bedömas. Därför är det viktigt att anmäla diskriminering. Många anmälningar kan tillsammans leda till praxis om vad som är diskriminering. Anmälningar kan också tydliggöra brister i lagstiftningen som bör åtgärdas.

Tänk på det här när du anmäler:

 • Du ska själv ha en funktionsnedsättning. Bestämmelsen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering omfattar endast den som själv har en funktionsnedsättning.
 • Den bristande tillgängligheten ska innebära att du hamnat i ett läge som är negativt för dig.
 • Verksamheten du anmäler ska ha låtit bli, underlåtit på fackspråk, att förbättra tillgängligheten.
 • Det ska ha lett till att din situation inte är likvärdig andras i den situation du anmäler.

Anmäl diskriminering direkt till Diskrimineringsombudsmannen eller till någon av landets 15 lokala antidiskrimineringsbyråer som finns i landet.

 • Anmäl händelsen så snart som möjligt
 • Ha tålamod! Handläggningen tar ofta tid.
 • Om du får rätt i domstolen, eller om det blir förlikning, blir verksamheten skyldig att betala ersättning till dig. Däremot blir verksamheten inte skyldig att åtgärda den bristande tillgängligheten.

Lagens omfattning

Bristande tillgänglighet som diskriminering omfattar många samhällsområden, men inte alla. De här områdena omfattas:

 • Arbetslivet
 • Utbildning
 • Varor och tjänster (utanför privat- och familjelivet)
 • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis marknader, mässor eller konserter)
 • Hälso- och sjukvård
 • Socialtjänst, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
I följande undantag anses bristande tillgänglighet inte vara diskriminering:
 • För företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster
 • Tillhandahållande av bostäder
 • Om åtgärderna för att tillgängliggöra fastigheten eller byggnadsverket sträcker sig högre än kraven i plan- och bygglagen
 • När en person på eget initiativ gör en förfrågan om arbete
DHR är mycket kritiskt till att diskrimineringsförbudet enbart gäller företag med anställda med över tio anställda. De flesta restauranger och kulturlokaler drivs av företag med färre anställda och omfattas därför inte av bestämmelserna om bristande tillgänglighet. En översyn av undantagen har aviserats 2016.
Läs mer
Remissvar – Regeringens förslag till ny diskrimineringslag (länk)
Kontakt och mer information
Ombudsman: Karolina Celinska [email protected], tel 08-685 80 34
Förbundsstyrelseledamot: Mohammed Jaber [email protected], tel 0733-145 145

Bli medlem och stöd vårt arbete mot diskriminering!
/Länk/

Print Friendly, PDF & Email

Text: janna