Dialog om arbete och ekonomisk tillväxt, mål 8 i Agenda 2030

Anständiga arbetsvillkor – för mig med funktionsnedsättning?

Välkommen du i yrkesverksam ålder till en dialog mål 8 Anständiga arbetsvillkor i Agenda 2030. Även du som inte är medlem i DHR är välkommen att i dialogform vara med och påverka och utveckla DHR:s rättighetspolitiska arbete. Dialogen sker den 25 maj klockan 18–20 via Zoom.
Vi är väl medvetna om hindren för att unga personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Det vi tillsammans med dig vill diskutera är vad det kan finnas för lösningar och vad DHR ska fokusera på i sitt rättighetspolitiska arbete gällande arbete. Vad är anständiga arbetsvillkor för dig? Vad behövs för att främja ungas anställning, utbildning eller praktik?
Vi kommer att efter ett inledande samtal om fattigdom dela in oss i tre grupper och diskutera arbete ur tre perspektiv – anständiga arbetsvillkor och jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och jämlikhet samt anständiga arbetsvillkor och partnerskap/samarbete.

Anmäl dig här

Aktiviteter på DHR

Datum 25 maj klockan 18-20