Dialog om medlemsvärvning

Lördagarna den 19 och 26 november och 10 december kommer förbundsordförande Åsa Strahlemo tillsammans med kanslipersonal att resa till olika platser i landet för dialoger om att värva medlemmar. Mer information om tid och plats kommer tillsammans med inbjudan.

Aktiviteter på DHR

Datum 10 december

Plats Någonstans i Sverige