Digital medlemsträff om enkelt avhjälpta hinder

Digital medlemsträff med Karolina Celinska och Eugenia Rudenberg från förbundskansliet. Medlemsträffen annonseras via mejl, i förbundstidningen och på hemsidan. Länk skickas ut samtidigt till dem som anmäler sig.

Aktiviteter på DHR

Datum 28 september

Plats Teams