Digitala avdelningsmöten

Förbundsstyrelsen bjuder in till dialogmöten med avdelningarna klockan 17.00. Länk kommer.

Aktiviteter på DHR

Datum 22 september