Digitalt remissmöte om ideologisk plattform

Du som är medlem i DHR är välkommen att delta på ett digitalt möte gällande ett förslag på en ny ideologisk plattform för DHR. Tid meddelas senare.

Aktiviteter på DHR

Datum 13 oktober

Plats Zoom