Förbundsstyrelsen (FS) möts

Aktiviteter på DHR

Datum 4-5 september

Plats DHR:s förbundskansli i Farsta