Förbundsstyrelsen möts

Två dagars sammanträde för DHR:s förbundsstyrelse den 9-10 juni. Dagordning och handlingar finns tillgängliga för berörda veckan innan.

Aktiviteter på DHR

Datum 9-10 juni 2021