Hett och nytt inom assistansen

En av de viktigaste frihetsreformer som rörelsehindrade har erhållit behöver värnas. 
Kom och ta del av allt nytt som är på gång inom personlig assistans. 
Här går vi igenom var vi befinner oss i dag och vad som vi kan vänta oss av framtiden. 

Med Karolina Celinska och Eugenia Rudenberg från förbundskansliet.

Aktiviteter på DHR

Datum 15 november klockan 18.00

Plats Teams

Sista anmälningsdag 12 november

Anmäl dig