Om Socialtjänstlagen SoL

Vilket stöd kan man få genom Socialtjänstlagen? Vad betyder ”Skäliga levnadsvillkor?”
Här kan du få information om hemtjänst och andra stödinsatser som finns i Socialtjänstlagen. 

När: Tisdag 14 december klockan 18:00-20:00 

Aktiviteter på DHR

Datum 14 december klockan 18.00-20.00

Plats Teams

Sista anmälningsdag 9 december

Anmäl dig