Regionalt dialogmöte

Cirka två veckor efter förbundsstyrelsens möte bjuds regionerna/distrikten in till ett digitalt dialogmöte. Tid meddelas senare.

Aktiviteter på DHR

Datum 8 november

Plats Teams