FKV – Föreningen för kortväxta

Föreningen För Kortväxta, FKV, är en rikstäckande förening, en avdelning under DHR. Här får kortväxta och föräldrar till kortväxta barn stöd och gemenskap.

Föreningen verkar både internt och ut mot samhället. FKV har olika träffar för vuxna, familjer och ungdomar, vi startar projekt och håller i konferenser. Vår hemsida är www.fkv.se

Några viktiga mål för FKV är:

Att öka medvetenheten och kunskapsnivån om kortväxta.
Att stärka den kortväxtes självbild.
Ett mer fördjupat och utbrett kunnande om våra diagnoser inom vården.

Det finns ingen tillgänglig statistik på hur många i Sverige som är kortväxta av medicinska skäl, men internationellt säger man att det finns ca en promille av befolkningen som är kortvuxen – det skulle i så fall betyda knappt 9 000 personer.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev