Förbundsmöte 2020

Den 16-18 oktober 2020 har DHR sitt förbundsmöte. Det är förbundets högsta beslutande organ och genomförs vart tredje år. Mötet ska bland annat välja ny förbundsordförande, då vår nuvarande – Rasmus Isaksson – har suttit sin mandattid ut enligt stadgarna.

Du som medlem har det viktiga uppdraget att utse de ombud som du tror bäst kan representera dig och övriga medlemmar på förbundsmötet. 50 ombud ska väljas och det är dessa som bestämmer om DHRs framtid genom att fatta beslut på förbundsmötet.

Men innan själva ombudsvalet drar igång har alla medlemmar möjlighet att nominera kandidater som vill vara ombud. Nomineringen öppnar den 11 november och pågår till den 19 januari 2020. Själva ombudsvalet sker mellan den 10 mars till den 19 april.

Till nomineringsformuläret

 

Motioner till förbundsmötet

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till avdelnings-, distrikt- eller förbundsstyrelsen. Men till förbundsmötet ska du skriva en motion.Senast den 15 april har du som medlem liksom avdelningsstyrelserna, distrikten/regionerna och riksförenings styrelse möjlighet att påverka förbundet genom att skriva just motioner.

Så här skriver du en motion

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Skriv, gärna kortfattat, vad ärendet handlar om.
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  • Skriv under dokumentet med ditt namn.
  • Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev