Här är namnen på de som är nominerade till ombud, uppdelade på valkrets. Allteftersom kommer info om de som är nominerade att läggas in på sidan.

Det finns  10 valkretsar, scrolla dig ner på sidan för att komma till den valkrets du tillhör.

Nedan finns länkar för röstning digitalt:

Valkrets 1

Inger

Andersson

Marianne

Fjellborg

Inga-Lill

Häger Hammar

Håkan

Hammar, 75 år

Hjärtefrågor: Fysisk tillgänglighet i vardagen. Driva DHR Falun framåt.

Pensionär. Anhörig.

Bo-Lennart

Uusitalo

Åsa

Lindqvist, 55 år

Hjärtefrågor: Internationellt arbete, medlemsvård/värvning, arbetsmarknad, bilstöd, tillgänglighet, friskvård

Arbetslös. Har ryggmärgsbrock, rullstolsanvändare.

Mashal

Molod, 51 år

Hjärtefrågor: Personlig assistans och Hjälpmedel.

Aktiv i DHR Boden och DHR Norrbotten. Rullstolsanvändare.

Jan

Lindberg, 63 år

Hjärtefråga: Rätt till arbete!

Ledamot i DHR Umeå styrelse. Har nedsatt rörelseförmåga och talsvårigheter

Viggo

Pedersen, 54 år

Hjärtefrågor: Den personliga assistansen och Färdtjänst

Ordf DHR Skellefteå. Sjukpensionär

Christina

Nyberg

Valkrets 2

Agneta

Frid

Catrin

Stenhehäll

Helena

Hagberg, 47 år

Hjärtefråga: Möjligheten till ett gott och meningsfullt liv.

Samordnare för funktionsrättsfrågor vid Västerås Stad. Ryggmärgsbrock

Lars-Göran

Olsson, 77 år

Hjärtefråga: Personlig assistans.

Ordförande i DHR Upplandsavdelningen och DHR Region Uppsala. Nedsatt rörelseförmåga.

Leif

Hedström, 70 år

Hjärtefråga: Ekonomi för funktionsnedsatta genom arbete och utbildning med bidrag om så behövs

Kassör DHR Uppland och region Uppsala

Nina

Sattin, 42 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet, jämställdhet, rättigheter.

JIA (juvenil idiopatisk artrit) – reumatism sedan 1-års ålder.

Peter

Eriksson, 57 år

Hjärtefråga: Tillgänglighet

IT-coordinator. Rullstolsanvändare.

Valkrets 3

Anna

Palmborg

Anna

Westerberg, 51

Hjärtefrågor: Tillgänglighet och bemötande.

Styrelseledamot i DHR Region Stockholm. Utbildad barnskötare och tillgänglighetskonsult, arbetssökande. Har personlig assistans.

Daniel

Pollak

Ingela

Larsson, 53 år

Hjärtefrågor:Tillgänglighet, jämställdhet och etik.

Jobbar på DHR Region Stockholm. Rullstolsanvändare.

Lena

Haglöf, 70 år

Hjärtefråga: Att DHR är en stark pådrivande organisation för rättigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Vice ordförande i DHR Region Stockholm. Neurologisk diagnos.

Magnus

Lindmark, 62 år

Hjärtefråga: Demokrati, extern och intern. En levande förening.

Föreningsadministratör. Har en synnedsättning och nedsatt rörelseförmåga.

Yvonne

Björkman, 62 år

Hjärtefrågor: Mänskliga rättigheter, att kunna leva som alla andra människor

Arbetar som konsulent på Bosse Råd &Stöd. Rullstolsanvändare

Valkrets 4

Ingvar

Edin, 83 år

Hjärtefråga: DHR:s fortlevnad, allas lika värde

Ordf DHR Region Sörmland. Rörelsehindrad, sviter efter polio.

Ritva

Korva, 61 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet, rehab, allas lika värde.

Ordförande i DHR Degerfors. Rullstolsanvändare.

Sven-Peter

Sörensson, 54 år

Hjärtefrågor: Funktionsrättskonventionen måste bli lag, en ekonomisk levnadsnivå som det går att leva normalt på.

Funktionsrättsaktivist. Rullstolsanvändare.

Thomas

Pettersson

Wenche

Willumsen, 72 år

Hjärtefrågor: Den personliga assistansen, internationellt samarbete, bilstödet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Pensionär. Resttillstånd efter polio och är förlamad i båda armarna.

Valkrets 5

Astrid

Steen, 28 år

Hjärtefråga: Vill att våra medlemmar ska ha samma möjligheter och värderares på samma sätt som normfungerande.

Styrelsen Ungarörelsehindrade Göteborgsklubben. Både gående och rullstolanvändare.

Elin

Åkesson, 43 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet, assistans

Aktiv i DHR Göteborg. Rullstolsanvändare.

Håkan

Högberg, 62 år

Hjärtefrågor: Vända medlemsutvecklingen och stoppa avdelningsdöden, jämlika levnadsvillkor och Nothing about us without us.

Halvtidsarbete på assistansbolag, övrig tid funktionsrättsaktivist. Född med nedsatt rörelseförmåga, rullstolsanvändare

Jan

Ambecker

Krister

Frank, 49 år

Hjärtefrågor: Arbetsmarknad, familjebildning, bemötandefrågor.

Ordf DHR Göteborg. Gående cpskadad autist.

Lejla

Selman, 46 år

Hjärtefråga: Rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sjukpenionerad. Post polio, rullstolsanvändare.

Linda

Frendberg, 42 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet och Allas lika värde.

Museiassistent på Mölndals stadsmuseum. Har en CP-skada, är rullstolsanvändare.

Robert

Kindberg

Valkrets 6

Carina

Mörneby, 69 år

Hjärtefråga: Färdtjänsten

Penionär. Nedsatt rygg funktion.

Ing-Marie

Lagher Kågerstig, 68 år

Hjärtefråga: Tillgänglighet

Aktiv i DHR Vänersborg, sitter i kommunala funktionshinderrådet. Användare av rullstol.

Tommy

Lagher, 73 år

Hjärtefråga: Färdtjänsten

Anhörigassistent. Aktiv i DHR Vänersborg

Valkrets 7

Christer

Svensson

Ewy

Jonsson, 66 år

Hjärtefrågor: Rörelsefrihet och en fungerande färdtjänst.

Pensionär. Protes i båda höfterna.

Jens

Dossel

Monica

Hugoson, 69 år

Hjärtefrågor: Ökat intresse för medlemsskap i DHR, personlig assistans, god smärtlindring för de med långvarig smärta, tillgänglighet.

Ordf i DHR Region Kalmar. Penisonär, tidigare sjuksköterska. Benamputerad, rullstolsanvändare.

Valkrets 8

Ann-Britt

Frej, 66 år

Hjärtefrågor: Rätt till hjälpmedel och ekonomiskt stöd för att komma ut i arbetsliv/utbildning.

Pensionär. Nedsatt rörelseförmåga, rullstolsanvändare.

Anne-Maria

Pedersen

Eva

Elfving, 69 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet både i samhället och i hemmet. Hjälpmedel som kan öka rörelsefriheten/självständigheten

Pensionär. Har en rörelsenedsättning.

Jan-Erik

Blomkvist

Maria

Larsson, 52 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet och delaktighet i samhället. Allas lika rätt och värde!

Politiker. Bröt nacken 2005 och är helt förlamad sedan dess.

My

Gustafsson, 35 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet och stöd till människor med kommunikationssvårigheter.

Aktiv i DHR Region Halland och DHR Varberg.CP-skada med talsvårigheter.

Ulf

Persson

Valkrets 9

Bengt

Silferstrand, 82 år

Hjärtefrågor: Kamp mot diskriminering i vardagslivet

Förvaltare av arvsfond för funktionsnedsatta barn och ungdomar. Hjärtopererad.

Carolina

Nordbeck

Christer

Jönsson, 62 år

Hjärtefrågor: Allas rätt till ett aktivt liv genom Personlig Tillgänglighet(dvs Fysisk tillgänglighet, Tillgång till information/ kommunikation, Tillgång till stöd i form av assistans/ ledsagare/ kontaktpersoner)

V Ordf i DHR Malmö, representant i Malmö Stads funktionshinderråd. Artros i leder och rygg.

Conny

Stringheim, 72 år

Hjärtefråga: Tillgänglighet för alla.

Penionär. Anhörig.

Elin

Bengtsson

Fredrik

Sahlsten, 52 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet och arbete.

Sjukpensionär. Har en CP-skada.

Hans

Emanuelsson

Henrik

Andersson, 51 år

Hjärtefråga: Färdtjänsten.

Taxitelefonist. Ryggmärgsbrock, rullstolsanvändare.

Laila

Jochumsen, 51 år

Hjärtefrågor: Tillgänglighet, jämställdhet och alla människors lika rätt.

Sjukskriven undersköterska. Har en kompott av olika diagnoser.

Marianne

Klittval

Valkrets 10

Gunilla

Hyltén-Cavallius, 63 år

Hjärtefrågor: rätt till utbildning och arbete, lika vård och habilitering oavsett bostadsort, kön eller diagnos.

Arkivhandläggare på Arkiv och informationsstruktur på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kortväxt (diagnosen Akondroplasi, den vanligaste formen av skelettdysplasi).

Henrik

Lindberg

Jennie

Axengren, 49 år

Hjärtefrågor: Lika vård, lika möjligheter till aktivt liv, lika rätt till hjälpmedel utan användandebegränsningar

Kontorsanställd. Ultrasällsynt skelettdysplasi samt anhörig