Frågor och svar – stämningsansökan

Varför lämnar vi in en stämningsansökan?

DHR arbetar alltid för ökad tillgänglighet i samhället och som ett led i det arbetet lämnar vi nu in en stämningsansökan som den första organisation efter tillgänglighetstillägget infördes i diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen har också valt att inte gå vidare med samma anmälan vilket vi har varit djupt kritiska till. Stämningen är en fortsättning av förbundet mångåriga arbete med att otillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Vad är en stämningsansökan?

En stämningsansökan lämnas in till tingsrätten när en tvist inte kan lösas på något annat sätt eller en part (i detta fall DHR) vill få en ny lag prövad i domstol.

Jag som medlem har också anmält fall av diskriminering – varför har DHR inte valt att driva mitt fall?

Anledningen till att DHR lämnar in en stämning mot X-trafiken i Gävle är att vi anser att det är ett exempel på diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Det var också en av de första anmälningarna som gjordes enligt den nya diskrimineringslagen och DHR har följt anmälan noga sedan dess. Anmälan är ett principiellt viktigt fall och vi har under en längre tid efterfrågat fall från medlemmar att driva.

Lars-Göran Wadén är en tidigare förbundsstyrelseledamot, är det därför ni driver hans fall?

Nej, nuvarande förbundsstyrelsen har gjort en noggrann analys och haft lång diskussioner innan beslut togs att driva just denna anmälning, hans tidigare förtroendeuppdrag för DHR har ingen betydelse för stämningsansökan.

Om vi vinner i tingsrätten kommer Lars-Göran Wadén få ett stort personlig skadestånd?

Nej, Lars-Göran Wadén kommer inte ha någon personlig ekonomisk vinning vid en eventuell vinst i tingsrätten.

 

Vad händer om vi förlorar i tingsrätten?
Det finns alltid en risk att förlora en rättsprocess. Det har gjorts en noggrann analys tillsammans med en juristbyrå och bedömningen är att vi kan vinna en rättprocess. DHR har varit kritisk mot begränsningarna som finns i diskrimineringslagen gällande tex varaktigheten, gränsen på 10 anställda och allmän plats: Läs hela vårt kritiska remissvar om du vill veta mer.

En eventuell förlust i tingsrätten visar med största sannolikhet vilka stora luckor det finns i lagen pga. alla begränsningar och en förlust kan användas i vårt fortsatta påverkansarbete om en skärpt diskrimineringslag.

Kostar inte en rättsprocess väldigt mycket? Riskeras förbundets ekonomi på grund av stämningen?
Förbundet tar en begränsad ekonomisk risk med den här stämningen, DHR har förbundits sig en kostnad som kan jämföras med deltagande på en mässa och gäller enbart för tingsrättsprocess. Vid eventuella överklaganden till högre instanser som hovrätten kommer förbundsstyrelsen ta ett nytt beslut i frågan.

Jag har hört att stämningar tar väldigt lång tid, stämmer det?

Ja, en stämning börjar vanligtvis handläggas mellan 7-10 arbetsdagar efter den inkommit och därefter skickas stämningen till motparten. Sen följer en skriftväxling och muntlig redogörelse. Ett slutligt avgörande kan dröja många månader.

Jag tycker det är helt rätt att ni lämnar in en stämningsansökan, hur kan jag stödja er?
Det bästa sättet att visa sitt stöd är att bli medlem. Gilla och kommentera våra inlägg på facebook och använd gärna #diskfall1 på twitter.

Print Friendly, PDF & Email

Text: DHR