Hjälpmedel

»Mitt landsting har gett mig ett hjälpmedel som är helt undermåligt för mina behov. Hur kan jag lösa det?«

Svar: Ett beslut om hjälpmedel kan inte överklagas, som ett förvaltningsärende kan. Det gäller alltså att du är väl förberedd och har ett batteri med bra argument innan du träffar din arbetsterapeut eller sjukgymnast. Du kan överklaga genom så kallat kommunal- eller landstingsbesvär. Det förutsätter att det är något i handläggningen av ärendet som är fel. Du kan begära ny handläggare eller sjukgymnast/arbetsterapeut. Regleras hjälpmedelsfrågan av landstinget kan du också vända dig till patientnämnden. Hjälpmedelsfrågan är komplicerad eftersom den kan regleras på kommunal-, landstings eller regionförbundsnivå. I lagrum är det inte heller definierat exakt vad ett hjälpmedel är. Eventuella kostnader för hjälpmedel varierar kraftigt i landet.

»Jag vill ha ett hjälpmedel som känns enkelt att färdas i. Mitt landsting rekommenderar en el-scooter. Hur fungerar den?«

Svar: Tänk till två gånger innan du väljer en el-scooter! Ditt hjälpmedel ska ju vara förskrivet utefter dina behov. El-scootern klassas som ett utomhushjälpmedel och ofta är det förbjudet att använda den i kollektivtrafik eller på tåg. Det kan dessutom vara svårt att i en mindre matbutik manövrera med en el-scooter. Så – tänk igenom ditt val ordentligt och fråga din arbetsterapeut!