Frågor om ekonomi

» Är det sant att handikappersättningen ska tas bort?«

Svar: Nej, det är inte sant. Det man från staten vill, är att göra handikappersättningen till en renodlad merkostnadsersättning, alltså en ersättning för merkostnader som kommer av din funktionsnedsättning. Man menar att de ”hjälpbehov” som i dag är bidragsgrundande i handikappersättningen kan transformeras till merkostnader (för hjälp i den dagliga livsföringen). Tänk till exempel hjälpbehov som att byta en glödlampa, som nu kan bli en merkostnad eftersom du till exempel kan köpa denna tjänst via pensionärspoolen.

Istället för dagens tre nivåer av ersättning i handikappersättning ska den renodlade merkostnadsersättningen ha fem nivåer, både lägre och högre nivåer än i dag.

”Jag är användare av rullstol. Hur mycket handikappersättning kan jag få?«

Svar: Det är inte din funktionsnedsättning som styr handikappersättningen, det är de behov som funktionsnedsättningen medför. Du kan få ersättning för hjälpbehov och/eller merkostnader.

Hjälpbehov är hjälp av närstående med hygien, bädda sängen, mat eller eventuell medicinering. För hjälpbehov behöver du ha det minst två timmar per dag.

Merkostnader är de extra kostnader som din funktionsnedsättning medför. Till exempel att din bostad behöver vara större. Merkostnaden är då den kostnaden som de extra kvadratmeterna kostar i hyra. Samtliga merkostnader måste nå minst cirka 12 700 kronor per år för att du ska beviljas handikappersättning. Kostnaderna får inte vara subventionerade på annat sätt som till exempel Bilstödets grundbidrag – då måste värdet av det först dras bort.
Handikappersättning ges på tre nivåer och betalas ut per månad.

Försäkringskassan/handikappersättning kan du läsa mer om handikappersättning och om hur du ansöker.

Som medlem i DHR kan du få ett faktablad och en checklista för hur du ska tänka inför att du ska söka handikappersättning.

»Jag vill börja studera, men klarar inte att studera 100 procent. Får jag lägre studiestöd och studielån av CSN då?«

Svar: Nej, CSN tar hänsyn till din funktionsnedsättning för studier på 50 procent eller mer. Studerar du till exempel 75 procent kan du få medel för 100 procent om din funktionsnedsättning medför att du måste studera i ett lägre tempo. CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Du behöver läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning. Läs mer på CSN:s webbplats

Ta också en dialog med en studievägledare för att lägga upp din studiesituation på bästa sätt.

»Jag har inte råd på egen hand att gå till tandläkaren. Finns det stöd? «

Svar: Det finns två olika tandvårdsstöd – ett statligt och ett landstingsfinansierat.

Om det statliga tandvårdsstödet kan du läsa på Försäkringskassan/statligt tandvårdsstöd

Om det landstingsfinansierade tandvårdsstödet kan du läsa på 1177 Vårdguiden/tandvård om man har en funktionsnedsättning

Behöver du förebyggande tandvård finns ett särskilt tandvårdsbidrag som ger dig 600 kronor/halvår för tankläkarbesök. Läs mer om det särskilda tandvårdsstödet på Försäkringskassan/särskilt tandvårdsbidrag

Läs mer på 1177 Vårdguiden/tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i det dagliga livet

»Min pension är inte så hög och jag känner att jag knappt har råd med min mat. Hur kan jag lösa detta?«

Svar: Det finns bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. För att kunna få bostadstillägg för pensionärer måste samtliga pensioner tas ut och inkomsterna (pensionen) får inte överstiga 13 000 kronor efter skatteavdrag. Din bostad räknas inte som eget kapital i beräkningen.

När din hyra är betald och om du inte har mer än 5 400 kronor över (4 400 kronor för sambo eller make/maka) ges särskilt bostadstillägg. Denna ersättning garanterar att du når skälig levnadsnivå, alltså 5 400 kronor när din hyra är betald. Äldreförsörjningsstöd gör ungefär detsamma som särskilt bostadstillägg, men kan ges till personer som totalt saknar ålderspension.

»Jag ska flytta och då måste jag ansöka om bostadsanpassningsbidrag i en ny kommun. Hur gör jag då?«

Svar: Du gör på samma sätt som alltid. Du ansöker till kommunen med ett bifogat intyg från förslagsvis läkare som styrker ditt behov av anpassning. Sedan är det en handläggare som arbetar med ditt ärende.
Vid flytt är det många gånger svårare att få bostadsanpassningsbidrag, eftersom den bostad du flyttar till ska anses som ett bra val i förhållande till vad marknaden erbjuder. Det finns inget maxbelopp för bostadsanpassningsbidrag, och inte heller spelar det någon roll hur många gånger du fått bostadsanpassningsbidrag innan.

Har du fler funderingar – på Bostadscenter finns mycket matnyttigt: www.bostadscenter.se