Resa, Flexjobb och hemtjänst

»Jag ska ut och resa och jag har personlig assistans. Är det något jag måste tänka på då?«

Svar: Du kan ta med dig din/dina personliga assistenter när du ska ut och resa. Du kan också anställa en personlig assistent i landet där du vistas. Anställer gör du själv eller via din svenska assistanssamordnare. Du måste kunna visa underlag på detta till Försäkringskassan eller kommunen. Skatt och redovisning sker på samma sätt som i Sverige. Anställs din personliga assistent lokalt är det aktuella skatteregler i det landet du är i för assistenten. Det går att behålla assistansersättningen i ett år vid vistelse i ett EES-land, men inte om du arbetar där. Vid vistelse i ett land utanför EES får du däremot behålla assistansersättningen i sex månader, oavsett om du arbetar i landet eller inte. Den personliga assistentens arbetstider ska naturligtvis följa arbetstidslagen.

»Jag hör mycket om Flexjobb. Är det samma sak som lönebidrag?«

Svar: Nej, flexjobb och lönebidrag är inte samma sak. Lönebidrag är en subventionerad anställning som Arbetsförmedlingen kan erbjuda personer med funktionsnedsättning med en nedsatt arbetsförmåga kopplad till specifikt arbete. Flexjobb är en reform som funnits i olika stadier i Danmark (på danska heter det fleksjob). Grundtanken med flexjobb är att en person med en nedsatt arbetsförmåga får en heltidslön och de timmar som personen inte arbetar subventioneras av staten till arbetsgivaren. Reformen har skurits ned i Danmark och det är oklart hur flexjobb ska se ut i Sverige. I januari 2017 tillsatte regeringen en utredning om flexjobb i Sverige. Utredningen blev klar i mars 2018, och finns att läsa här.

»Jag vill åka till min sommarstuga i en annan kommun i Sverige. Hemma i min bostad har jag hemtjänst. Kan jag få hemtjänst i sommarstugan?«

Svar: Din bosättningskommun (oftast den kommun där du är folkbokförd) har ansvar för att du får din beviljade personliga service, var du än är i Sverige. Detta gäller maximalt sex månader. Har du anmält till din bosättningskommun att du kommer vara i din sommarstuga är din bosättningskommun ansvarig att i egen regi, eller att ge uppdrag till utförare eller till vistelsekommunen, att utföra hemtjänst för dig.

»Jag är nygift och i samband med det har mina hemtjänsttimmar drastiskt dragits ned. Hur kan detta vara möjligt?«

Svar: Många kommuner refererar till äktenskapslagen §2 som enligt deras vägledningar ska tolkas som att makarna som en enhet har ansvar för att vårda ett hem. Här kan du referera till Artikel 22 – Respekt för privatlivet, i FNs konvention om rättigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga, som bland mycket annat säger att man inte får utsättas för (godtyckligt) intrång i privat-, eller familjelivet. Att ena maken måste göra alla hemmasysslor är naturligtvis inte berikande för äktenskapet och detta måste kommunen ställas till svars för.